تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری هفتم www.pichak.net كليك كنيد

               

                            

+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 23:15 |
 واژه ارتباط به معناي پيوند دادن، ربط دادن، بستگي، پيوند، پيوستگي ورابطه به کار مي رود. در فرآيند آموزشي ارتباط عبارت است از برقراري رابطه بين دو فرد، دو موضوع، دو انديشه يا بيشتر و به عبارت بهتر تفاهم و اشتراک فکر و انديشه بين معلم و دانش آموز. هر قدر وجوه اشتراک بين اين دو نفر بيشتر باشد برقراري ارتباط سهل تر و مطلوب تر خواهد بود. معلم خوب در فرآيند فعاليت هاي آموزشي بايد سعي در شناخت دانش آموزان خود داشته باشد، زيرا شناخت استعداد، توانايي، علايق و رغبت شاگردان مي تواند اورا در ارتباط و تدريس موفق تر نمايد. بدون شک اگر تدريس را معادل مفهوم ارتباط نگيريم، دست کم بايد ارتباط را شرط لازم تدريس در فرآيند آموزش به حساب آوريم. در واقع تدريس و فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تغيير در ساخت دانش و انگيزه دانش آموزان، بدون برقراري ارتباط مطلوب هرگز حاصل نخواهد شد. اما ارتباط هميشه به سادگي و بدون مزاحمت برقرار نمي شود. عوامل بي شمار بيروني و دروني ممکن است موجب شود تا ارتباط مطلوب برقرار نشود. اين گونه عوامل را «موانع ارتباطي» گويند. مانع ارتباطي ممکن است به صورت هاي مختلف در جريان ارتباط تاثير گذاشته و حتي موجب شکست آن شود. معلم در صورت پيدايش چنين عواملي فوراً بايد براي برطرف کردن آنها اقدام کند. موانع در جريان ارتباط فراوانند اما در اين جا فقط به چند نمونه از آنها که موجب بر هم زدن ارتباط بين معلم و شاگرد مي شود، اشاره مي کنيم:
    
                                                               لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 22:57 |

چکیده

آنچه که باید در تدریس مورد توجه قرار گیرد چگونگی یک تعامل مؤثر بین معلم و شاگرد است این تعامل باید دارای جذابیت و هدف باشد و دانش آموزان بتوانند در آن تعامل نقش فعال ایفا کنند و بتوانند از این تعامل در محیط اجتماعی خود بهره ببرند این تعامل باید قدرت تفکر را در آنها بیدار کند. و دانستنی های آنها را سازمان دهی کند. در این تعامل باید به عوامل مؤثر یادگیری توجه شود دانش آموز باید آمادگی داشته باشد انگیزه و هدف داشته باشد و این انگیزه و هدف در او تقویت گردد. در این تعامل باید محیط یادگیری غنی باشد و روش های تعامل یکنواخت و خسته کننده نباشد. در این تعامل باید به کنش های تدریس توجه شود باید به محرک های یادگیری، اطلاعات و نحوه ی پردازش آن توجه گردد. باید اطلاعات جدید و قدیم مکمل هم باشند و دانش آموز بتواند آنها را کاربردی کند یا به موارد دیگر انتقال دهد. تدریس خوب از طریق ارتباط خوب انجام می گیرد هر چه ارتباط گرم، هدفدارتر و علمی تر باشد نتیجه ی مؤثرتری نیز بر روند تدریس خواهد داشت در روند تدریس باید به برنامه های آموزشی توجه نمود و آنها را بررسی و آزمایش کرد باید تجربیات موفق را در این برنامه ها گنجاند و در تبیین برنامه نباید یک جانبه عمل نمود باید به همه نیازها توجه کرد. آموزش اثربخش نیاز به معلمان اثربخش دارد. دانش و مهارت های حرفه ای معلمان باید افزایش یابد و تعهد و انگیزش آنها در قبال تعلیم و تربیت باید تقویت گردد.

لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 22:26 |
 

استاد شهيد آيت الله مطهري در 13 بهمن 1298 هجري شمسي در فريمان واقع در 75 کيلومتري شهر مقدس مشهد در يک خانواده اصيل روحاني چشم به جهان مي گشايد. پس از طي دوران طفوليت به مکتبخانه رفته و به فراگيري دروس ابتدايي می پردازد. 

 

در سن دوازده سالگي به حوزه علميه مشهد عزيمت نموده و به تحصيل مقدمات علوم اسلامي اشتغال مي ورزد. در سال 1316 عليرغم مبارزه شديد رضاخان با روحانيت و عليرغم مخالفت دوستان و نزديکان، براي تکميل تحصيلات خود عازم حوزه علميه قم مي شود در حالي که به تازگي موسس گرانقدر آن آيت الله العظمي حاج شيخ عبدالکريم حائري يزدي ديده از جهان فروبسته و رياست حوزه را سه تن از مدرسان بزرگ آن آيات عظام سيد محمد حجت، سيد صدرالدين صدر و سيد محمد تقي خوانساري به عهد گرفته اند.                                     لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 12:30 |
 یکی از چالشهای مهم موجود در آموزش ریاضی عدم برقراری ارتباط عاطفی مثبت بین معلمان این درس و دانش آموزان است . متأسفانه این امر باعث به وجود آمدن تفکرات و دیدگاه های منفی در اذهان دانش آموزان و والدین آنها نسبت به درس ریاضی شده است .و ادامه این روند یعنی ناسازگاری در ارتباط مؤثر منجر به بی -علاقگی و حتی تنفر و انزجار بسیاری از افراد نسبت به درس ریاضی شده است. اولین هدف یک معلم ریاضی در جو حاکم بر این درس ،باید برقرار کردن رابطه ی مطلوب دوستانه و حمایت کننده با دانش آموزان باشد . چنین هدفی فقط با تعامل میان معلم و دانش آموز حاصل می آید . چند روز اول مدرسه و اولین دیدارهای دانش آموزان با معلم از این نظر بسیار مهم است
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 12:1 |

 موانع ارتباط موثر در سازمان

سخن گفتن، عامل تفهیم و تفاهم در زندگی اجتماعی است. هرچه اجتماع بزرگتر و روابط گسترده تر باشد، نیاز به خوب صحبت کردن و مقید به آداب گفت و گو بودن، بیشتر احساس می شود. بهره مندی از این توانایی، عاملی است در دستیابی سریع تر به اهداف. به بیانی دیگر، سخنوری هنری اجتماعی و نشانه ای از طرز تفکر و شخصیت انسان است. سخن گفتن بخش عظیمی از فرایند ارتباطات حتی در عصری است که به اصطلاح جامعه اطلاعاتی نامیده می شود.

یکی از مهم ترین عوامل اساسی در اعمال مدیریت، انسان است. مهم ترین سرمایه سازمان، نیروی انسانی است. توجه به نیروی انسانی در سازمان ها، طی سال های اخیر بخش عظیمی از زمان و سرمایه سازمان های پیش رو را به خود اختصاص داده است. ایجاد سازمان تحت شرایطی که استقرار ارتباطات مشکل یا به طور کلی غیرممکن باشد، کاری بیهوده است. هربرت سایمون گفته است: سازمان نمی تواند بدون ارتباط، وجود داشته باشد. چستربرنارد نیز گفته است: تهیه یک سیستم ارتباطی مناسب یکی از وظایف اصلی مدیر است.

● مفهوم ارتباطات

در فرهنگ فارسی معین، ارتباط اینگونه تعریف شده است: ارتباط از نظر لغوی، واژه ای است عربی از باب افتعال که در فارسی به صورت مصدری و به معنای پیوند دادن، ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی، پیوند و پیوستگی استفاده می شود. در فرهنگ مدیریتی، تعاریفی همچون نقل و انتقال اطلاعات، دیدگاه ها، نگرش ها یا احساسات فرد به فرد یا گروه به گروه یا فرد به گروه و برعکس، است.

هربرت سایمن، در تعریف ارتباطات گفته است: هر فراگردی که به وسیله آن، مقدمات تصمیم گیری از یک عضو سازمان به عضوی دیگر انتقال داده شود. فرنک و لارسن می گویند: ارتباطات عبارت است از مبادله اطلاعات و کاری که بر روی انتقال آن به دیگران صورت می گیرد. در کل، ارتباطات فرایندی است که اشخاص از طریق انتقال نشانگان پیام مبادرت به تبادل معنا و مفهوم می کنند.

لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 11:0 |
 

تعليم و تربيت موضوعي است كه از ديرباز توجه بشر به آن معطوف بوده است. آشكار است كه دانش آموزان بدون انگيزه لازم بهره اي از آموزش نمي برند اين مسئله را مي توان هم در محيط هاي آموزشي و هم با توجه به تحقيقات مشاهده كرد. پس علت اين كه در برنامه هاي تربيت معلم و دانشگاه ها كمتر به اين موضوع مهم پرداخته مي شود، چيست و چرا اين توجه اندك نيز اغلب در محدوده تحقيقات باقي مي ماند آيا مي توان فرض كرد كه معلمان نتايج چنين تحقيقاتي را به واقع در فعاليت هاي آموزشي خويش به كار مي گيرند

لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 10:33 |
 


- مدرسه مکانی است که در آن انسان سازی می شود .در چنین مکانی ، قرار است علم ، فرهنگ و تمدن تولید شود و در واقع زیر ساخت جامعه در مدرسه ها ریخته شود .
- همواره مبنا ، محور و اساس توسعه ، آموزش و پرورش  عنوان می شود که واحد اصلی آن را مدرسه تشکیل می دهد
- مدیر مدرسه ، مدیریت یا اداره ی کارخانه ی انسان سازی را بر عهده دارد .
- در مدرسه با انسان طرف هستیم و تمام موجودیت این انسان یعنی شخصیت ، عاطفه ، هوش ، عشق ، توانمندی ها ، فرصت ها و تهدید های او را می توان با یک واژه ی کلیدی به نام " ارتباط " سنجید . یعنی تمام موجودیت انسان در این " ارتباط " تعریف و بیان شدنی است

لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 10:17 |

پیشگفتار گرد آورنده:

اهمیت و ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می شود که روابط انسانی میان مدیران و معلمان در ارضای نیازهای انسان با موضوعات و موارد زیاد دیگری ارتباط دارد.بدین معنا که برقراری ارتباط صحیحی میان رئیس و مرئوس باعث تقویت روحیه، رایت شغلی و عملکرد بالاتر و از طرف دیگر باعث کاهش فشار ناشی از کار، تنش، مخالفت، مقاومت می گردد. که در نهایت به افزایش کارایی و اثربخشی سازمان منجر خواهد شد و سلامت فرد و سازمان در جامعه تضمین می شود.همچنان که می دانیم تقریبا همه صاحب نظران از میان عوامل موثر در ارتقای بهره وری و عوامل انسانی را مهم دانسته اند. اما عامل انسانی، خود هنگامی بهره وری خواهد داشت که علاوه بر توانایی در محیط کار انگیزه، هم برانگیخته شده باشد. مسئله روابط انسانی میان مدیر و معلمان در ابعاد گسترده آن از اهم مسائلی استکه در هر گونه فعالیت آموزشی و پرورشی چهره می نماید و اثرات مهم آن در پدیده تعلیم و تربیت هر جامعه اجتناب ناپذیر است. با توجه به ابعاد پیچیده روحیه انسانها و اثرات روانی عاطفی روابط میان مدیرو معلمان و دانش آموزان تعامل این سه رکن تعلیم و تربیت، لزوم تحقیقات هر چه بیشتر و دقیقتر در باره موضوع و ابعاد مختلف روابط انسانی آشکار است. در حقیقت توفیق امر مدیریت در گرو شناخت صحیح از منابع انسانی و برقراری روابط مناسب با آنها و ترغیب آنان به کوشش در جهت دستیابی به اهداف ساز مانها است. در مدارس هم فعالیت و همکاری مؤثر در محیط آموزشی مستلزم وجود روابط انسانی توأم با اعتماد متقابل میان مدیران و معلمان است.                                   

 لطفا ادامه مطلب را کلیک نمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 9:30 |
روش صحیح مطالعه دروس (مخصوص روزهای امتحانی) 

با خیلی از دانشجو ها هر ترم صحبت می کنم می گویند این ترم قصد دارم معدلم زیر ۱۸ نشه . انصافا خیلی هم چند جلسه اول خوب جلو می روند ولی پایان ترم با معدل ۱۴ قبول می شوند . توی این مطلب قصد دارم روش صحیح مطالعه را برای شما توضیح دهم تا شما نیز با معدل ۱۸ به بالا دروس را پاس کنید . حالا هم شروع ترم است بهترین زمان است . بارها شنیده ایم که دانش آموز یا دانشجویی می گوید :

(( دیگرحال و حوصله خواندن این کتاب را ندارم ))یا ((آنقدر از این کتاب خسته شده ام که قابل گفتن نیست )) ویا (( هر چقدر میخوانم مثل اینکه کمتر یاد می گیریم )) و یا ((ده بار خواندم و تکرار کردم ولی بازهم یاد نگرفتم ))به راستی مشکل چیست ؟ آیا برای یادگیری درس واقعا” باید ۱۰ بار کتاب را خواند ؟ آیا باید دروس خود را پشت سرهم مرور کرد؟ و آیا بایددهها بار درس راتکرارکردتا یادگرفت ؟ مطمئنا” اگر چنین باشد ، مطالعه کاری سخت و طاقت فرسا است . اما واقعیت چیزی دیگر است . واقعیت آن است که این گروه از فراگیران ، روش صحیح مطالعه را نمی دانند و متاسفانه در مدرسه و دانشگاه هم چیزی راجع به چگونه درس خواندن نمی آموزند . یادگیری و مطالعه ، رابطه ای تنگاتنگ و مستقیم با یکدیگر دارند، تا جایی که می توان این دو را لازم و ملزوم یکدیگر دانست. برای اینکه میزان یادگیری افزایش یابد باید قبل از هرچیز مطالعه ای فعال و پویا داشت .                           لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 1:28 |

 

 

 

وضعیت فیزیکی کلاس:
یکی از عوامل مؤثر در نشاط دانش آموزان وضعیت فیزیکی کلاس می باشد. فضای فیزیکی شامل رنگ، نور، چینش نیمکت ها، تهویه و تعداد دانش آموزان است.
الف) رنگ:


مطالعات و تحقیقات دانشمندان نشان می دهد رنگ ها همان گونه که بر روح و روان آدمی تأثیرات گوناگونی به جای می گذارند، جسم او را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. محققان بر این باورند که هر یک از رنگ ها فواید خاص درمانی محسوسی برای بدن انسان دارند و در این باره گزارش های متعددی مبنی بر استفاده های موفقیت آمیز از رنگ در درمان بسیاری از بیماری های فیزیکی دریافت کرده اند. برخی از دانشمندان حتی معتقدند تمایل ناخودآگاه ما به یک یا چند رنگ خاص می تواند نشانه ای از نیازهای بدن ما در جهت ترمیم خود باشد. اطلاع از خواص درمانی مختلفی که به هر یک از رنگ ها نسبت داده شده است می تواند کمک شایانی به انتخاب صحیح آنها هنگام تهیه لوازم و طراحی دکوراسیون فضاهای مختلف مدرسه باشد

لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 1:2 |

 

نقش و جایگاه مدرسه به‌عنوان مهمترین شاخص جهت آموزش و پرورش و موفقیت دانش‌آموزان انکار ناپذیر و حیاتی است. اما نمی‌توان جایگاه والدین و ضرورت مشارکت آنها در آموزش و پرورش و موفقیت کودکان را نیز نادیده گرفت؛ نقشی حیاتی و تأثیر‌گذار که بی‌شک بدون مشارکت والدین بخشی از اهداف آموزشی و پرورشی ناکام مانده و کودکان نیمی از آموزش‌های لازم را دریافت نمی‌کنند.

    لطفا ادامه مطلب را کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 0:23 |

 

 

                                      ارتباط در فراینده تدریس

اثر ارتباط معادل فارسی لغت Cormmunication است و به معنای پیوند دادن ، ربط دادن و نیز به معنای پیوند و رابطه بکار می‌رود. در فرایند آموزشی ، ارتباط عبارت است از برقراری رابطه بین دو فرد ، دو موضوع ، دو اندیشه یا بیشتر و به عبارت بهتر عبارت است از تفاهم و اشتراک فکر و اندیشه بین معلم و فراگیر یا فراگیران.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 0:30 |
سلامت روانی در مفهوم دقیق کلمه به معنای احساس رضایت و شادابی و نشاط و تعادل روانی، درک درست از واقعیتها و ارائه پاسخ سازگارانه و مؤثر در برخورد با آنها، تعامل سالم دنیای درونی فرد با دنیای پیرامون است.   
 
 

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 0:4 |
 

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

پروانه ها با پای خود مزه را احساس میکنند .
ـ شتر در هنگام تشنگی میتواند ۹۵ لیتر آب را در کمتر از ۳ دقیقه بنوشد .
ـ تعداد افرادی که سالانه از نیش زنبور میمیرند بیشتر از کسانی است که سالانه از نیش مار میمیرند.
ـ وزن اسکلت انسان بالغ ۱۳ تا ۱۵ کیلوگرم است .
............................

 

لطفا ادامه مطالب را کلیک نمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 1:0 |
 

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

در مقاله آورده شده به چند روش تدریس وسنجش تکوینی بر اساس نیاز ورغبت دانش آموزان

       اشاره شده است .امیدوارم که مورد توجه همکاران وبازدیدکنندگان عزیز قرار بگیرد. 

 

لطفا ادمه مطالب را کلیک نمایید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در پنجشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 0:51 |

 

 
تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

با سلام

تحقیق آورده شده با عنوان ( تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم راهنمایی ) می باشدکه

از نوع توصیفی وبه روش ویلیام رومی می باشد که توسط اینجانب صورت گرفته است که امیدوارم مورد استفاده شما همکاران وبازدیدکنندگان عزیز قرار بگیرد.

لطفا جهت مشاهده ادمه مطالب را کلیک نمایید.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ و ساعت 19:10 |
 

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

 نمونه سوال امتحانی علوم اول نوبت اول


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در پنجشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 13:48 |
 

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

نمونه سوال امتحانی علوم دوم نوبت اول


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در پنجشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 13:42 |
 

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

نمونه سوال امتحانی علوم سوم نوبت اول


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در پنجشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 13:40 |
 

 (19).jpg

بالن : یک نوع حیوان دریایی عظیمی است که طول آن 23متر و وزنش بیش از 130 تن می باشد.این حیوان در حدوداقیانوس منجمد شمالی زندگی می کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ و ساعت 13:50 |

 

 

       تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد 

 آهن بدن به اندازه ای است که با آن می شود یک میخ معمولی ساخت.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ و ساعت 13:33 |

در بيشتر مدارس، معمولاً انجام آزمايش در آزمايشگاه صورت می گيرد. بنابراين فعاليت های آزمايشگاهی بايد طوری سازماندهی شوند كه فرصت های زيادی به منظور مشاهده، طرح سوال و كشف حقايق به وجود آيد. ساختار فيزيكی آزمايشگاه بايد به نحوی طرح ريزی گردد كه برای كارهای گروهی يا انفرادی دانش آموزان مناسب بوده و تمامی ابزارها و مواد شيميايی پس از انجام آزمايش به راحتی در جای اوليه خود قرار گيرند.

ازآنجايی كه در آزمايشگاه فرايند ياددهی و يادگيری اتفاق می ‌افتد، بنابراين لازم است تا توجه ويژه‌ای به فضا، دكوراسيون، مهندسی ساختمان و شيوه چينش سكوها و ميزهای كار آزمايشگاهی نمود. تبديل انبارهای تاريك به آزمايشگاه يكی از خطاهای جبران ناپذير مسئولين مدارس می ‌باشد كه بدون آگاهي از اهميت محيط آموزشی آزمايشگاه، به اين اقدام دست می ‌زنند. با توجه به گسترش روزافزون استفاده از فعاليت‌های آزمايشگاهی و نوسازی و ساخت مدارس جديد، در اين بخش ويژگی فيزيكی يك آزمايشگاه شيمی از لحاظ فضا، ظرفيت، امكانات مورد بررسی قرار می‌گيرد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ و ساعت 8:40 |

 

یادگیری علوم با انجام آزمایش شیرین است

 

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین بیگدلی در پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ و ساعت 8:38 |


Powered By
BLOGFA.COM
كد عكس تصادفی

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
سلام،امیدوارم که از این وبلاگ بهره کافی را برده باشین. لطفا نظرات خود را در مورد مطالب ارائه شده به ایمیل من ارسال نمایید. با تشکر از بازدید شما
html>

JavaScript Codes